Thẻ phương tiện giao thông 3D

Thẻ phương tiện giao thông 3D gồm những Thẻ học tiếng anh 3D với nội dung là các thẻ phương tiện giao thông hay gặp, giúp trẻ tăng khả năng nhận thức, hiểu biết về không chỉ là thực tế về các phương tiện giao thông mà còn tên tiếng anh của chúng nữa

Hiển thị một kết quả duy nhất