Thẻ học tiếng Anh 4D

Thẻ học tiếng Anh 4D gồm những tập thẻ hình con vật, đồ vật…giúp bé học tiếng anh thông qua các tên con vật, đồ vật, cách phát âm ngoài ra giúp bé nhận diện được các loài động vật, các đặc tính của các loài động vật đó bằng tiếng anh, Thẻ học tiếng anh 4D giúp bé tăng hiệu quả học tiếng anh lên đến 20 lần

Hiển thị một kết quả duy nhất